28/10/2021 06:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên đàng

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2014 18:44

 

Đồi bát ngát vít cành ngồi hỏi
Xuân đi đâu trăm lối ngổn ngang?
Tin vui vừa giục lên đàng
Áo tơ mở cuộc nếp vàng mênh mông
Bánh xe xuân quay vòng thao thức
Phát phơ cành náo nức trăng sao
Ra đường chẳng gặp bạn chào
Gặp xuân trẩy hội nhập vào gió xuân
1942

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Lên đàng