02/07/2022 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi ngày hăm ba tháng ba

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2015 17:13

 

Đợi ngày hăm ba tháng ba,
Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê.
Kinh quán, cựu quán đề huề,
Hồ Tây cá nhẩy đi về trong mây.
Tương truyền thời nhà Lý có một dũng sĩ họ Hoàng người thôn Lệ Mật (nay là xã Lệ Mật, huyện Gia Lâm). Chàng đã có công vớt xác công chúa con vua Lý chết đuối trên sông Thiên Đức tức là sông Đuống và đã từ chối mọi sự ban thưởng rất hậu của vua, chỉ xin phép được đưa những dân người làng mình đến khai khẩn vùng đất còn bỏ hoang ở phía Tây thành Thăng Long lập thành 13 làng (bấy giờ gọi là trại), nay ở phía nam đường Hoàng Hoa Thám. Dân 13 trại tự cho là có hai quê hương: kinh quán (quê ở kinh thành) cựu quán (quê cũ ở Lệ Mật). Hàng năm ngày 23 tháng 3 Âm lịch là ngày kỵ vị thần họ Hoàng, dân kinh quán lại về cựu quán làm giỗ với dân làng Lệ Mật. Tương truyền vào ngày này, cá ở Hồ Tây bay về giếng nước trước đình làng.

Khảo dị:
Nhớ ngày hăm ba tháng ba,
Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê.
Kinh quán, cựu quán đề huề,
Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đợi ngày hăm ba tháng ba