24/10/2021 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương cũ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:16

 

Thao thức cùng tròn khuyết
Suy tư lãng đãng gần xa
Hương ngày cũ còn thơm mùi mưa nắng
Nghĩa trăm năm thầm lặng buốt trăng tà.
1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hương cũ