20/09/2021 12:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô kia thắt dải lưng xanh (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2020 10:51

 

Cô kia thắt dải lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có bến Đò Chè,
Có tàu Ngô khách, có nghề ươm tơ.
Khảo dị:
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
Có sông tắm mát có về thì đi.
Cô kia thắt cái lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định có cây bồ đề,
Có giếng tắm mát, cô về mà chơi.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cô kia thắt dải lưng xanh (II)