26/09/2022 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái quá Bạch Thông châu đồn
再過白通州屯

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2016 20:21

 

Nguyên tác

白通州莅號花桃,
故事山居故匪巢。
面面排青山似幛,
灘灘咽石水如號。
邊籌此日來韓範,
血戰何人不鄂褒。
死者吞聲生者病,
䑓駘潦倒一杯澆。

Phiên âm

Bạch Thông châu lỵ hiệu Hoa Đào,
Cố sự sơn cư cố phỉ sào.
Diện diện bài thanh sơn tự trướng,
Than than yết thạch thuỷ như hào.
Biên trù thử nhật lai Hàn Phạm[1],
Huyết chiến hà nhân bất Ngạc Bao[2].
Tử giả thôn thanh sinh giả bệnh,
Đài thai lạo đảo nhất bôi kiêu.

Dịch nghĩa

Châu lỵ Bạch Thông còn gọi là Hoa Đào
Vốn trước là chỗ dân miền núi, là sào huyệt phỉ
Bốn mặt núi xanh như tấm màn che kín
Từng bãi đá xếp, nước vỗ réo trào
Trù tính việc biên cương lúc này đã ông Hàn ông Phạm tới
Trong cuộc huyết chiến, ai cũng như ông Ngạc, ông Bao
Tiếc nỗi người chết đã im hơi, người sống cũng ốm
Xin rót một chén rượu xuống để tế thuỷ thần

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Bạch Thông tên gọi xứ Hoa Đào,
Ổ phỉ vào đây chiếm điểm cao.
Núi tựa tường vây, màn biếc phủ,
Bãi toàn đá xếp, nước sôi trào.
Tiễu trừ, đến tướng cơ mưu giỏi,
Huyết chiến, toàn quân võ lược thao.
Người chết im hơi, người sống ốm,
Tế thần một chén, vẫn nao nao.
Châu Bạch Thông nay thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đây là nơi Vũ Phạm Khải bị bọn phỉ Đặng Chí Hùng bắt. Bài này làm khi tác giả đã chiêu dụ phỉ xong, trở lại qua đây. Hai câu 5 và 6 ý nói lúc này Thái Nguyên đã được tăng cường lực lượng và có các ông Hoàng Tá Viêm và Phạm Chi Hương trực tiếp chỉ đạo thu xếp công việc.

Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991
[1] Hàn Kỳ và Phạm Trọng Yêm, hai danh tướng thời Bắc Tống (Trung Quốc).
[2] Đoạn Chí Huyền và Uất Trì Kính, hai tướng thời Thái Tông nhà Đường (Trung Quốc), được phong là Bao quốc công và Ngạc quốc công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Tái quá Bạch Thông châu đồn