11/08/2022 08:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Chân Luật sư cựu viện
過真律師舊院

Tác giả: Khúc Tín Lăng - 麴信陵

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 17:49

 

Nguyên tác

寂然秋院閉秋光,
過客閑來禮影堂。
堅冰銷盡還成水,
本自無形何足傷。

Phiên âm

Tịch nhiên thu viện bế thu quang,
Quá khách nhàn lai lễ ảnh đường.
Kiên băng tiêu tận hoàn thành thuỷ,
Bản tự vô hình hà túc thương.

Dịch nghĩa

Tu viện vào mùa thu im ắng không một tia nắng,
Khách nhàn du tới tu viện thăm và lễ bái.
Băng giá chắc tới đâu khi tan hết cũng thành nước,
Bản chất nước vốn vô hình, thì tan ra đâu có đau đớn gì.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Viện cũ mùa thu nắng nhạt màu
Khách du nhàn bước tới van cầu
Băng kia khi đã tan thành nước
Gốc vốn vô hình há đớn đau!
Chân Luật là thày giỏi đạo Lão. Do ảnh hưởng thuyết vô vi của Lão-Trang, tác giả đã có các lời thơ trong bài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khúc Tín Lăng » Quá Chân Luật sư cựu viện