04/08/2020 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi thập thủ kỳ 4
楊柳枝十首其四

Tác giả: Tiết Năng - 薛能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 12/08/2016 21:08

 

Nguyên tác

曖風晴日斷浮埃,
廢路新條發釣台。
處處輕陰可惆悵,
後人攀處古人栽。

Phiên âm

Ái phong tình nhật đoạn phù ai,
Phế lộ tân điều phát điếu đài.
Xứ xứ khinh âm khả trù trướng,
Hậu nhân phan xứ cổ nhân tài.

Dịch nghĩa

Khi liễu cành lá sum suê gió mát, nắng che, bụi hết,
Đường bỏ không dùng (vì thích đi trong bóng mát), cành liễu mới chặt xuống làm cần câu.
Chỗ nào cũng có bóng râm lại sinh ra buồn bã,
Người sau leo trèo lên liễu nhờ người trước trồng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió mát mẻ, nắng che, bụi hết
Đường bỏ không, cành chặt làm câu
Bóng râm nhiều quá sinh rầu
Người xưa trồng liễu người sau leo trèo.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trưởng Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Năng » Dương liễu chi thập thủ kỳ 4