24/01/2021 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe muỗi kêu đất khách

Tác giả: Nguyễn Văn Đề

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 16:04

 

Quán khách đêm nằm lẳng lặng nghe,
Ngoài mùng nghe tiếng muỗi vo ve...
Xa thương bác mẹ mùng mền thiếu,
Chi cắn lòng mình? Ruột thấy tê!...
Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đề » Nghe muỗi kêu đất khách