25/03/2023 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phận anh nghèo

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 13:45

 

Nói phô nghe cũng giỏi con giai
Vì nỗi không tiền hóa dở ngài
Khôn khéo dễ hầu bưng khắp miệng
Khen chê thôi cũng gác ngoài tai
Tính quen mặt đó, đà ghe[1] kẻ
Song biết lòng cho, dễ mấy ai?
Ðã thế thời thôi thôi mặc thế
Ði lâu rồi mới biết đường dài
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ do Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
[1] Tiếng địa phương, nghĩa là lắm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Phận anh nghèo