10/02/2023 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Suối tóc

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 16:57

 

Trái của thời gian vừa chín đỏ
Mùa thu đến vội cất đi rồi
Ngày kia suối tóc bay về đó
Chỉ một hồn đau đổ vỡ thôi!
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Suối tóc