22/01/2022 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 23
23

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2015 10:46

 

Nguyên tác

The poet's mind floats and dances on the waves of life amidst the voices of wind and water.
Now when the sun has set and the darkened sky draws down upon the sea like drooping lashes upon a weary eye it is time to take away his pen, and let his thoughts sink into the bottom of the deep amid the eternal secret of that silence.

Bản dịch của Bùi Xuân

Nỗi nhớ của nhà thơ và điệu vũ trên những con sóng của cuộc sống nằm ở giữa giọng nói của gió và nước
Bây giờ khi mặt trời đã lặn và bầu trời u tối đang tựa lưng trên biển như khép đôi mi trên cặp mắt mệt mỏi, đó là thời gian nhà thơ quẳng đi cây bút, để cho những suy nghĩ của mình chìm xuống tận cùng vực thẳm, giữa bí mật đời đời im lặng
Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 23