29/01/2022 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên tim

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 25/04/2008 19:23

 

Em đóng cửa biên tim
       anh miền đất lạ
Lạ phố lạ hoa lạ lá lạ nhà
Chuông nguyện
       bước bõ già
                chân gió xoá
Chùa Bộc mưa oà
           Láng Hạ quá xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Biên tim