04/08/2020 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai thương ta thời nói với ta

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 11:50

 

Ai thương ta thời nói với ta
Kẻo mà năm tận tháng qua đi rồi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai thương ta thời nói với ta