27/10/2020 14:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh ba (II)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 07:31

 

Đến ba canh ban[1] trống ba,
Trên không lác đác tuyết bay hoa.
Cửa doanh liễu kín khăng khăng đóng,
Thuyền bãi lau kề dặng dặng ca.
Thiết thạch[2] lòng bền chăng nỡ trễ[3],
Quan san đường viễn[4] ngại chi qua.
Chín trùng nằm miễn yên giấc,
Nước đã yên, lọ hỏi nhà.
[1] Lúc. Chữ "ban" ngoài nghĩa "lúc" (buổi) có thể còn có ý nghĩa "ban bố" (phát lệnh).
[2] Sắt đá
[3] Không dám trễ nải
[4] Xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Canh ba (II)