28/10/2021 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cóc chết bỏ nhái mồ côi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 23:07

 

Cóc chết bỏ nhái mồ côi,
Chẫu ngồi chẫu khóc: Chàng ơi là chàng!
Ễnh ương đánh lệnh đã vang,
Tiền đâu mà trả nợ làng ngốc ơi[1]!
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009
[1] Khảo dị: “ngoé ơi”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cóc chết bỏ nhái mồ côi