24/09/2021 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ
楊柳枝詞

Tác giả: Hàn Tông - 韓琮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 09:25

 

Nguyên tác

枝鬥纖腰葉鬥眉,
春來無處不如絲。
霸陵原上多離別,
少有長條拂地垂。

Phiên âm

Chi đấu tiêm yêu diệp đấu mi,
Xuân lai vô xứ bất như ti.
Bá Lăng nguyên thượng đa ly biệt,
Thiểu hữu trường điều phất địa thuỳ.

Dịch nghĩa

Cành đua với eo thon, lá đua với lông mày,
Xuân đến không chỗ nào là không giống như tơ rủ.
Ở trên bãi Bá Lăng nhiều cảnh biệt ly,
(Nên) ít còn cành dài rủ tới đất.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lá đọ mi, cành, eo thon nhỏ
Tơ bay vương đây đó, mùa xuân
Đất Bá Lăng chia tay lối nọ
Cành rũ xanh, không có tặng người
Hai câu cuối ý nói, do nhiều cảnh biệt ly, nhiều cành liễu đã bị bẻ khi đưa tiễn, nên ít còn cành nào dài rủ tới tận đất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Tông » Dương liễu chi từ