06/02/2023 23:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Âm vang

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 20:54

 

Mang kiếm chém sâu vào trái đất
Trút hận thất tình
Mang bom dội vào núi
Chưa vỡ được tâm trí yêu đương
Mang cả ta chôn vào vạn kiếp
Cũng âm vang cuồng sóng ái tình.
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Âm vang