18/05/2024 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Tương tạp vịnh kỳ 2

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 18/12/2022 04:13

 

Phiên âm

Kỷ gia thụ ảnh đạm tà huy,
Ngoã để trù yên tương đối phi.
Lạc dịch tân đầu huyên tuý ngữ,
Đăng hài tri thị sấn khư quy.

Dịch nghĩa

Bóng chiều nhàn nhạt còn rơi rớt trên mấy khóm cây nhà ai,
Khói bếp luồn qua mái ngói cùng toả lên không.
Đầu bến sông, người qua lại nườm nượp nói cười huyên náo,
Nhìn vào nón, dép thì mới biết là kẻ đi chợ về.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Cây nhà ai bóng tà bảng lảng,
Mái bếp chiều khói thoảng bay hơi.
Bến sông ồn tiếng nói cười,
Chợ tan, nón dép người người về qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Tam Tương tạp vịnh kỳ 2