08/02/2023 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ vũ đề Hàn Sơn tự kỳ 2
夜雨題寒山寺其二

Tác giả: Vương Sĩ Trinh - 王士禎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:59

 

Nguyên tác

楓葉蕭條水驛空,
離居千里悵難同。
十年舊約江南夢,
獨聽寒山半夜鐘。

Phiên âm

Phong diệp tiêu điều thủy dịch không,
Ly cư thiên lý trướng nan đồng.
Thập niên cựu ước Giang Nam mộng,
Độc thính Hàn Sơn bán dạ chung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lá phong xơ xác trạm chiều
Xa nhau ngàn dặm sầu theo không cùng
Mười năm mộng cũ Giang Nam
Đêm nghe chuông vọng Hàn San gợi buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sĩ Trinh » Dạ vũ đề Hàn Sơn tự kỳ 2