06/06/2023 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời nổi phong yên

Tác giả: Thẩm Thệ Hà - Tạ Thành Kỉnh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 22:51

 

Từ buổi Thành đô thất thủ rồi
Về đây buồn lắm, bạn lòng ơi!
Đêm nằm nghe súng miền xa vọng
Mà ngỡ phong yên dậy khắp trời.

Trảng thơ từ đấy buồn xơ xác
Nhớ bạn đành mơ vạn lý trình.
Máu lệ chửa phai lòng tráng sĩ
Dặm ngàn bao quản nợ điêu linh.

Chiều nay hoa phượng đỏ in sân
Lại ngỡ hoa lòng của cố nhân.
Bạn hỡi trong màu son thắm ấy
Dường in tâm huyết kẻ phong trần.
1947

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thệ Hà » Trời nổi phong yên