28/10/2020 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản Kiều
板橋

Tác giả: Tào Học Thuyên - 曹學佺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 03:40

 

Nguyên tác

兩岸人家傍柳條,
玄暉遺跡自蕭蕭。
曾為一夜青山客,
未得無情過板橋。

Phiên âm

Lưỡng ngạn nhân gia bạng liễu điều,
Huyền Huy[1] di tích tự tiêu tiêu.
Tằng vi nhất dạ thanh sơn khách,
Vị đắc vô tình quá Bản Kiều.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà người ở hai bờ bên rặng liễu
Dấu tích xưa ông Tạ quá cô liêu
Chốn núi xanh một đêm làm lữ khách
Đã vô tình đi qua bến Bản Kiều
Bản Kiều tức Bản Kiều phố, bến Bản Kiều, nằm cách Kiến Khang 40 dặm về phía nam, nơi Tạ Diễu khi nhậm chức ở Tuyên Thành, từng đi qua, từ Kiến Khang xuống An Huy, có làm thơ.

[1] Tạ Diễu 謝朓, tự Huyền Huy, thi nhân nước Tề thời Nam Triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Học Thuyên » Bản Kiều