26/10/2021 13:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc Cam Lộ lai thư hỷ phú
得甘露來書喜賦

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2020 21:02

 

Nguyên tác

八駿馳驅天宇間,
風塵遠報鶴書還。
壯心未許全消歇,
倚劍高臺望萬山。

Phiên âm

Bát tuấn trì khu thiên vũ gian,
Phong trần viễn báo hạc thư hoàn.
Tráng tâm vị hứa toàn tiêu hiết,
Ỷ kiếm cao đài vọng vạn san (sơn).

Dịch nghĩa

Tám ngựa rong ruổi ngoài cõi trời xa
Gió bụi xa xôi thư hạc báo về
Tấm lòng hăng hái chưa toàn tiêu hết
Dựa kiếm trên đài trông ra muôn núi

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Tám ngựa giong cương ruổi ngút trời
Phong trần thư hạc báo xa xôi
Tấm lòng hăng hái chưa tiêu hết
Trông núi mang gươm dựa đỉnh đài
Tiểu dẫn: Năm Ất Dậu (1885), kinh thành thất thủ, Điện tiền tướng quân Nguyễn Thuyết hộ giá ra huyện Cam Lộ. Binh lửa ngăn trở, đến nay tin tức mới thông (Nguyễn Thượng Hiền).

Cam Lộ là một huyện thượng du ở tỉnh Quảng Trị, vua Hàm Nghi từ Quảng Trị đi qua đó, rồi đi ra vùng Quảng Bình, lần theo dãy Trường Sơn, núi rừng trùng điệp.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Đắc Cam Lộ lai thư hỷ phú