24/10/2021 08:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Lý tú tài “Biên đình tứ thì oán” kỳ 3
和李秀才邊庭四時怨其三

Tác giả: Lư Nhữ Bật - 盧汝弼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 06:13

 

Nguyên tác

八月霜飛柳半黃,
蓬根吹斷雁南翔。
隴頭流水關山月,
泣上龍堆望故鄉。

Phiên âm

Bát nguyệt sương phi liễu bán hoàng,
Bồng căn xuy đoạn nhạn nam tường.
Lũng đầu lưu thuỷ quan sơn nguyệt,
Khấp thướng Long Đôi vọng cố hương.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tháng tám sương bay liễu nửa vàng
Bồng bay ngang lối nhạn sang nam
Sông trôi đầu Lũng trăng quan ải
Đẫm lệ Long Đôi ngóng cố hương
Lý tú tài thân thế không rõ.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Nhữ Bật » Hoạ Lý tú tài “Biên đình tứ thì oán” kỳ 3