07/07/2020 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Khương nương thạch tích
詠姜娘石跡

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2016 06:34

 

Nguyên tác

阿夫何以死,
一婦乃捐生。
金石猶能動,
江山亦不平。

Phiên âm

A phu hà dĩ tử,
Nhất phụ nãi quyên sinh.
Kim thạch do năng động,
Giang sơn diệc bất bình.

Dịch nghĩa

Vì sao người chồng phải chết
Người vợ cũng vì thế mà quyên sinh
Vàng đá nghe chuyện còn cảm động
Núi sông nghe thế cũng bất bình

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Người chồng sao phải chết
Người vợ cũng quyên sinh
Vàng đá còn cảm động
Núi sông cũng bất bình
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thực Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Vịnh Khương nương thạch tích