01/12/2022 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 3
昌谷北園新筍其三

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 17:17

 

Nguyên tác

家泉石眼兩三莖,
曉看陰根紫陌生。
今年水曲春沙上,
笛管新篁拔玉青。

Phiên âm

Gia tuyền thạch nhãn lưỡng tam hành,
Hiểu khán âm căn tử mạch sanh.
Kim niên thuỷ khúc xuân sa thượng,
Địch quản tân hoàng bạt ngọc thanh.

Dịch nghĩa

Bên bờ suối đá gần nhà, có hai ba mầm cây,
Buổi sáng ra xem thấy măng đã lú ra bên đường.
Xuân năm nay trên bãi cát dòng suối này,
Những cây tre mới như ngọc xanh sẽ làm ra ống sáo, ống tiêu.

Bản dịch của mailang

Đá cuội rạch sân, ba bốn nhành,
Sáng trông bóng rễ tía bên mành.
Xuân nay làn nước lăn trên cát,
Tre mới sáo đàn gảy ngọc xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 3