20/09/2020 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã mời không lẽ không vào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 13:52

 

Đã mời không lẽ không vào,
Sông sâu cha biết, có sào cắm chưa?
- Biết là anh ở mô đây,
Cớ chi lại hỏi sông này sâu nông?
Phận em là gái chưa chồng,
Làm chi đã biết sâu nông thế nào?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã mời không lẽ không vào