26/01/2021 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng dương
重陽

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2006 17:12

 

Nguyên tác

節物驚心兩鬢華,
東籬空繞未開花。
百年將半仕三已,
五畝就荒天一涯。
豈有白衣來剝啄,
一從烏帽自欹斜。
真成獨坐空搔首,
門柳蕭蕭噪暮鴉。

Phiên âm

Tiết vật kinh tâm lưỡng mấn hoa,
Đông ly không nhiễu vị khai hoa.
Bách niên tương bán sĩ tam dĩ,
Ngũ mẫu tựu hoang thiên nhất nha.
Khởi hữu bạch y lai bác trác,
Nhất tòng ô mao tư y tà.
Chân thành độc toạ không bao thủ,
Môn liễu tiêu tiêu táo mộ nha.

Dịch nghĩa

Cảnh vật suốt ngày khiến lòng lo sợ, hai mái tóc đốm bạc
Đi suông quanh dậu đông cúc chưa nở hoa
Sắp hết đời người, quan đã ba phen
Về với năm mẫu vườn hoang, ở một góc trời
Há có bọn áo trắng đến quấy rầy
Từ khi mình nghiêng ngả với chiếc mũ đen
Thực ra kẻ ngồi một mình vò đầu xuông
Quạ chiều xao xác kêu trên cây liễu ngô

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tóc bạc kinh lòng ngắm cảnh quang
Rào đông chưa nở đám hoa vàng
Ba lần quan chức đời vơi nửa
Một góc ven trời đất bỏ hoang
Áo trắng nào ai xao xắc tới
Khăn đen từ thủa ngả nghiêng mang
Vò đầu ngồi lặng trong đơn chiếc
Liễu ngõ chiều hôm quạ rộn ràng
Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Trùng dương