26/05/2024 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Mạnh Hạo Nhiên
贈孟浩然

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:48

 

Nguyên tác

吾愛孟夫子,
風流天下聞。
紅顏棄軒冕,
白首臥松雲。
醉月頻中聖,
迷花不事君。
高山安可仰,
徒此挹清芬。

Phiên âm

Ngô ái Mạnh phu tử,
Phong lưu thiên hạ văn.
Hồng nhan khí hiên miện,
Bạch thủ ngoạ tùng vân.
Tuý nguyệt tần trung thánh[1],
Mê hoa bất sự quân.
Cao sơn an khả ngưỡng,
Đồ thử ấp thanh phân.

Dịch nghĩa

Tôi yêu mến thầy Mạnh,
Là người nổi tiếng phong lưu trong thiên hạ.
Lúc còn trẻ, thầy đã từ bỏ xe quan và mũ triều.
Khi đầu bạc, thầy ở ẩn trong chốn mây thông.
Thầy thường uống rượu say sưa dưới ánh trăng.
Vì đam mê hoa cỏ, thầy không phụng sự vua.
Thầy giống như ngọn núi cao, người khác làm sao có thể vin tới được?
Tôi đành chỉ đứng xa mà ngưỡng mộ làn hương thanh khiết của thầy ở nơi đây.

Bản dịch của Trần Trọng San

Tôi yêu thày Mạnh Hạo Nhiên
Tiếng phong lưu đã lan truyền thế gian
Trẻ thì mũ áo coi thường
Bạc đầu nằm giữa mây thông hững hờ
Thường cùng với nguyệt say sưa
Cỏ hoa ham thú, việc vua chẳng màng
Núi cao đâu thể sánh bằng
Chỉ đành ngưỡng mộ mùi hương tuyệt vời.
(Năm 739)
[1] Chỉ người uống rượu say.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tặng Mạnh Hạo Nhiên