01/03/2021 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạp xe nước chảy lên đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 12:50

 

Đạp xe nước chảy lên đồng,
Bao nhiêu nước chảy, thương chồng bấy nhiêu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đạp xe nước chảy lên đồng