28/03/2023 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du thành nam thập lục thủ - Tặng Trương thập bát trợ giáo
遊城南十六-贈張十八助教

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/06/2021 18:02

 

Nguyên tác

喜君眸子重清朗,
攜手城南歷舊遊。
忽見孟生題竹處,
相看淚落不能收。

Phiên âm

Hỉ quân mâu tử trùng thanh lãng,
Huề thủ thành nam lịch cựu du.
Hốt kiến Mạnh sinh đề trúc xứ,
Tương khan lệ lạc bất năng thu.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mừng bạn long lanh mắt như sóng
Cầm tay ngày trước chơi nam thành
Thấy thơ đề trúc Mạnh Giao viết
Rơi lệ nhìn nhau thu được chăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du thành nam thập lục thủ - Tặng Trương thập bát trợ giáo