19/08/2022 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 1
自瀼西荊扉且移居東屯茅屋其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 22:05

 

Nguyên tác

白鹽危嶠北,
赤甲古城東。
平地一川穩,
高山四面同。
煙霜淒野日,
粳稻熟天風。
人事傷蓬轉,
吾將守桂叢。

Phiên âm

Bạch Diêm[1] nguy cảo bắc,
Xích Giáp[2] cổ thành đông.
Bình địa nhất xuyên ẩn,
Cao sơn tứ diện đồng.
Sương yên thê dã nhật,
Canh đạo thục thiên phong.
Nhân sự thương bồng chuyển,
Ngô tương thủ quế tùng[3].

Dịch nghĩa

Phía bắc có núi cao là Bạch Diêm,
Phía đông có thành cổ là Xích Giáp.
Trong quãng đất bằng phẳng có con sông,
Bốn phía núi bao bọc như nhau.
Vào một ngày tẻ nhạt nơi đồng ruộng sương khói,
Thóc lúa chín trong gió trời.
Đời người trôi nổi như cánh bèo đây đó,
Tôi mong về với khóm quế.

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi cao Bạch Diêm bắc,
Thành cổ Xích Giáp đông.
Đồng bằng một sông ẩn,
Núi cao bốn phía vòng.
Ngày đồng sương khói ám,
Gió thu kê thóc nung.
Việc đời đau trôi nổi,
Ta đành bám quế tùng.
(Năm 767)

[1] Núi thuộc Phụng Tiết, Tứ Xuyên.
[2] Thuộc Phụng Tiết, Tứ Xuyên.
[3] Chỉ nơi cảnh ẩn dật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 1