16/05/2021 03:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vườn xưa

Tác giả: Vũ Từ Trang - Vũ Công Đình

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2015 21:01

 

Nắng chiều đang đọng đâu đây
vườn hoang đầy gió, cây gầy đất khô
từ ngày cha mẹ đi xa
vườn xanh lẻ bóng hoá ra vườn vàng

Con thì theo đuổi công danh
phố phường tấp nập, nổi lênh kiếp người
giàu sang cũng ở số trời
công danh chi lắm phạn người được thua
bùi ngùi trở lại vườn xưa
giá cây vẫn thắm, lá chưa úa vàng...
16. 12. 1998
Nguồn: Ngược dốc (thơ), Vũ Từ Trang, NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Từ Trang » Vườn xưa