12/04/2021 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 08/04/2020 09:21

 

Hoa vẫn còn thơm chưa chịu quả
Lá vẫn còn xanh chẳng chịu vàng
Núi vẫn còn đôi không chịu lẻ
Sông vẫn một dòng chẳng chịu yên

Người đi như gió tìm khoảng trống
Bỏ lại sau lưng một chân trời.
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Không đề