16/07/2024 17:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 07
馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其七

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 14:02

 

Nguyên tác

黃家渡西多好春,
黃家渡上酒能醇。
看花吃酒唱歌去,
如此風流有幾人。

Phiên âm

Hoàng Gia độ[1] tây đa hảo xuân,
Hoàng Gia độ thượng tửu năng thuần.
Khán hoa cật tửu xướng ca khứ,
Như thử phong lưu hữu kỷ nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bờ tây bến Hoàng Gia xuân thắm
Bến Hoàng Gia rượu ấm hương nồng
Hoa xem rượu nhấm ca xong
Tính bao nhiêu kẻ được phong lưu vầy
[1] Bến đò Hoàng Gia ở trấn Bát Bảo, Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 07