08/05/2021 02:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngược núi

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 13/10/2011 01:34

 

Chợt gặp em xuống núi
Nhà sàn thoáng ảo mờ
Mắt em bừng dốc nắng
Giấu phía sau đợi chờ.

Sương đan như chuỗi ngọc
Gió đùa làn xuyến chi
Anh ngược chiều thu cũ
Hanh hao theo mùa đi…
27-9-2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Ngược núi