30/09/2021 01:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cua hai càng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/07/2009 00:31

 

Con cua hai càng
Con cua bò ngang
Nó đi rềnh ràng
Nó đi lang thang
Nó đi vô hang
Tìm đâu cho thấy.
Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cua hai càng