23/03/2023 14:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoá rong riềng

Tác giả: Nguyễn Trung Thu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 10:56

 

Nhãn xoà bóng rợp bờ ao
Ao trưa hè điệp sóng xao mạn thuyền
Ngửa mặt hút đoá rong riềng
Dòng thơm thảo chảy ngọt êm trong hồn
Tinh hoa trời đất quê hương
Tặng ban từ đoá hoa thường vậy thôi

Mật rong riềng tuổi chín mười
Toả râm ran suốt đời người tha hương
ĐM 16-7-2003

Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Thu » Đoá rong riềng