23/03/2023 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện chỉ một lần yêu là điều vô lí
Что любят единожды бредни

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 23/03/2020 13:47

 

Nguyên tác

Что любят единожды — бредни,
Внимательней в судьбы всмотрись.
От первой любви до последней
У каждого целая жизнь.

И, может быть, молодость — плата
За эту последнюю треть:
За алые краски заката,
Которым недолго гореть.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chuyện chỉ một lần yêu là điều vô lí,
Ta hãy nhìn kĩ các mảnh đời.
Từ tình đầu đến tình cuối
Với mỗi người là cả một cuộc đời.

Và có thể, tuổi trẻ là trả giá
Cho phần ba cuối cuộc đời:
Cho ánh hoàng hôn đỏ chói,
Cháy bùng lên le lói rồi thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » Chuyện chỉ một lần yêu là điều vô lí