07/12/2021 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật đối tửu thư sự
春日對酒書事

Tác giả: Phan Lãng - 潘閬

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 18:16

 

Nguyên tác

車馬不暫駐,
年光如瀉波。
人間歡樂少,
陌上別離多。
往事只如此,
浮生終若何。
花前一尊酒,
得失且高歌。

Phiên âm

Xa mã bất tạm trú,
Niên quang như tả ba.
Nhân gian hoan lạc thiểu,
Mạch thượng biệt ly đa.
Vãng sự chỉ như thử,
Phù sinh chung nhược hà.
Hoa tiền nhất tôn tửu,
Đắc thất thả cao ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngựa xe không tạm dừng lại
Tháng năm như nước trôi đi
Đời người vui chơi được mấy
Trên đường bao cuộc chia ly
Việc qua chỉ là như thế
Phù sinh chung cuộc được gì
Trước hoa có ly đầy rượu
Được thua cứ hát lên đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Lãng » Xuân nhật đối tửu thư sự