02/07/2022 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông chí
冬至

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 18:50

 

Nguyên tác

造物亦多事,
吾人難了情。
今年又冬至,
迢遞此浮生。

Phiên âm

Tạo vật diệc đa sự,
Ngô nhân nan liễu tình.
Kim niên hựu đông chí,
Điều đệ thử phù sinh.

Dịch nghĩa

Tạo vật cũng lắm chuyện
Người ta khó thấu hết tình
Năm nay lại đến tiết Đông chí
Kiếp phù sinh này xa lắc xa lơ

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Tạo vật cũng lắm chuyện
Người ta khó thấu tình
Năm nay lại Đông chí
Vời vợi kiếp phù sinh
Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Đông chí