19/01/2022 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh nghiệm

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 18:40

 

Kinh nghiệm đầu mùa tim sẹo mãi
Thất tình ba bảy thất tình hơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Kinh nghiệm