13/06/2024 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật thuỵ khởi
夏日酷暑

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 29/10/2010 20:15

 

Nguyên tác

庭院歸飛卷鳥禽,
午窗睡起不成吟。
赫曦汗海消膏火,
閃爍丹臺躍制金。
青樾有情移客枕,
冷泉何處滌塵襟。
九嶷欲見重華帝,
一鼓南風解慍琴。

Phiên âm

Đình viện quy phi quyển điểu cầm,
Ngọ song thuỵ khởi bất thành ngâm.
Hách hy hãn hải tiêu cao hoả,
Thiểm thước đan đài dược chế kim.
Thanh việt hữu tình di khách chẩm,
Lãnh tuyền hà xử địch trần khâm.
Cửu Nghi dục kiến Trùng Hoa đế,
Nhất cổ nam phong giải uấn cầm.

Dịch nghĩa

Nơi sân viên con chim mỏi cánh bay về
Bên cửa sổ giữa trưa, ngủ dậy ngân nga chẳng thành
Nóng rừng rực, tầm tã biển mồ hôi, tựa hồ lửa đốt tiêu tan dầu mỡ
Sáng nhấp nhánh, chói lọi mặt trời đỏ, giống như vàng nhảy nhót trong lò
Có tình, bóng râm xanh mát như dời gối khách đến
Tù chốn nào, suối lạnh chảy đến để rứả sạch lòng trần
Muốn kêu đến vua Trùng Hoa ở núi Cửu Nghi
hãy gảy khúc đàn gió nam để giải nỗi buồn bực

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Chim mỏi về sân kiếm chốn nương
Thơ ngâm trưa tỉnh khó thành chương
Biển mồ hôi vã tiêu hao mỡ
Đài thắm son nung nhảy nhót vàng
Gối khách bóng râm nằm sảng khoái
Lòng trần suối lạnh gội quang lâng
Cửu Nghi toan gọi hồn vua Thuấn
Gảy khúc nồm nam lựa phím xoang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hạ nhật thuỵ khởi