25/01/2022 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca Huế

Tác giả: Võ Quê

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 19/11/2007 14:54

 

1.
Chuông nhà thờ đổ hạt trong sương
Canh năm rồi câu ca còn luyến nhịp
Cung tỳ bà ngân dài ý nhạc
Mặt trời lên chầm chậm bởi câu ca

2.
Nguyệt cầm ray rứt cung âm
Nhị cầm réo răt bổng trầm lời ca
Phách đời khoan nhặt gần xa
Thương con hồng nhạn hay là dáng em
Láng lai ai biết thâu đêm

3.
Trăng lặn rồi tiếng hát  hãy còn ngân
Cung đàn nguyệt quyện hòa tơ nhị
Khúc nhạc đời mọc vầng trăng tỏ
Rượu chưa tàn chờ một mặt trời dâng

4.
Khi sao mai mọc cuối chân trời
Tiếng ca em bay lên cùng ánh sáng
Nguồn rung cảm đã bay vào vô hạn
Nên tình yêu vượt tới vô biên

5.
Khúc nam xuân thương chi mối chỉ hồng
Mà bà nguyệt ông tơ ưu ái
Mảnh trăng thề bên trời xanh vời vợi
Dịu dàng trong dìu dặt lời ca

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quê » Ca Huế