01/12/2022 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đinh Mão tân tuế tác
丁卯新歲作

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2009 21:10

 

Nguyên tác

一臥龍江渚,
年華五度春。
漸看兒女大,
斗覺鬢毛新。
官以遲藏拙,
身相儉補貧。
故鄉戎馬在,
骨肉正悲辛。

Phiên âm

Nhất ngoạ Long Giang[1] chử,
Niên hoa ngũ độ xuân.
Tiệm khan nhi nữ đại,
Đấu giác mấn mao tân.
Quan dĩ trì tàng chuyết,
Thân tương kiệm bổ bần.
Cố hương nhung mã tại,
Cốt nhục chính bi tân.

Dịch nghĩa

Nằm ở bãi Long Giang
Đã trải qua năm năm rồi
Nhìn lại đoàn con trai con gái đã khôn lớn lên dần
Bỗng thấy mái tóc mình đã đổi sắc mới
Làm quan vì chậm thăng nên giấu được vụng về
Nhà nghèo giữ được tiết kiệm để đỡ túng thiếu
Ở làng cũ nay đương có giặc giã
Bà con cốt nhục đang chịu cảnh tang tóc đắng cay

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Bến Long Giang nấn ná,
Thoắt đã năm xuân qua.
Nhìn đàn con lớn đại,
Chợt thấy tóc sương pha.
Vụng về, quan chức chậm
Nghèo khó tằn tiện mà.
Cố hương chìm khói lửa,
Cốt nhục xót lòng ta!
Đinh Mão: năm 1867.

[1] Tức sông Cửu Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Đinh Mão tân tuế tác