28/02/2021 01:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn Thuỷ độ
山水渡

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:55

 

Nguyên tác

連山橫野奔,
落水一峰尊。
壁壘依孤捶,
波濤削半根。
斜陽隔嶺盡,
煙景與溪渾。
短掉迎樓轉,
桃花若泝源。

Phiên âm

Liên sơn hoành dã bôn,
Lạc thuỷ nhất phong tôn.
Bích luỹ y cô chuý,
Ba đào tước bán căn.
Tà dương cách lãnh tận,
Yên cảnh dữ khê hồn.
Đoản trạo nghinh lâu chuyển,
Đào hoa[1] nhược tố nguyên.

Dịch nghĩa

Một “bầy” núi nối nhau chạy ngang qua đồng
Một hòn cao lọt xuống nước
Vách xanh treo một mình giữa trời.
Sóng đánh mất nửa chân.
Bóng mặt trời tà đã khuất núi rồi.
(Bấy giờ) cái cảnh mây khói cùng lẫn lộn giữa khe.
Đẩy cái chèo ngắn làm cho bóng lầu lung lay.
Như là đi ngược suối đào là nguồn tiên vậy

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Một đoàn núi chạy ngang đồng,
Một hòn cao lại xuống sông đành ngồi.
Vách xanh treo lửng giữa trời.
Nửa chân giơ lỏng mà coi sóng lồng.
Chiều chiều đá bít vừng hồng
Một khe mát rượi nước cùng lộn mây.
Chèo đưa bóng điện lung lay,
Nguồn đào có lẽ đường này mà lên.
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
[1] Đào Tiềm tự Uyên Minh, người đời Tấn, có bài ký “Đào hoa nguyên” nói rằng xưa ở đất Vũ Lăng có người thuyền chài chèo thuyền ngược suối, qua một cái rừng hoa đào thì gặp những người đời trước chạy loạn đời Tần, hiện đương ở đó. Bác chài ra về sau lại rắc những người khác thì không tìm ra đường nữa. Vì vậy hậu nhân thường dùng chữ “đào nguyên” (suối đào) để chỉ chỗ tu tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Sơn Thuỷ độ