10/08/2022 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 19
題道人雲水居其十九

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 12:51

 

Nguyên tác

短短茅齋竹徑通,
柴扉鎮日掩春風。
道人好睡仙癯地,
滿地凋花不掃紅。

Phiên âm

Đoản đoản mao trai trúc kính thông,
Sài phi trấn nhật yểm xuân phong.
Đạo nhân hảo thuỵ tiên cù địa,
Mãn địa điêu hoa bất tảo hồng.

Dịch nghĩa

Ngõ trúc thông tới nhà tranh lụp xụp,
Cửa sài đóng suốt ngày che cả gió xuân.
Người đạo sĩ ngủ rất ngon ở nơi tiên cảnh,
Đầy sân hoa rụng chưa quét, vẫn đỏ rực.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Lụp xụp mái tranh thông ngõ trúc,
Cửa sài khép chặt gió xuân hoà.
Cõi tiên đạo sĩ nằm ngon giấc,
Rụng đỏ đầy sân những cánh hoa.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 19