28/05/2022 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thê huyện Quách tam thập nhị minh phủ mao ốc bích
題郪縣郭三十二明府茅屋壁

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2015 08:18

 

Nguyên tác

江頭且系船,
為爾獨相憐。
雲散灌壇雨,
春青彭澤田。
頻驚適小國,
一擬問高天。
別後巴東路,
逢人問幾賢。

Phiên âm

Giang đầu thả hệ thuyền,
Vi nhĩ độc tương liên.
Vân tán Quán Đàn[1] vũ,
Xuân thanh Bành Trạch[2] điền.
Tần kinh thích tiểu quốc,
Nhất nghĩ vấn cao thiên.
Biệt hậu Ba Đông lộ,
Phùng nhân vấn kỷ hiền.

Dịch nghĩa

Đầu sông vừa cột thuyền xong,
Vì mi là cái độc nhất thương ta.
Mưa làm tan mây nơi Quán Đàn,
Mùa xuân xanh tươi trên cánh đồng Bành Trạch.
Nhiều lần kinh sợ khi đi ngang vùng đất nhỏ,
Cứ định hỏi trời cao.
Sau khi rời, trên con đường xứ Ba Đông,
Gặp người cứ hỏi ai là kẻ hiền.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đầu sông vừa cột thuyền,
Chỉ vì mày gắn bó.
Mưa Quán Đàn, mây tan,
Ruộng Bành Trạch, xuân tỏ.
Vùng thấp thường sợ qua,
Trời cao những muốn ngỏ.
Đường Ba, sau khi rời,
Người hỏi ai hiền đó.
(Năm 763)

[1] Nơi Khương Tử Nha được Chu Vũ Vương cử giữ chức lệnh. Sau dùng chỉ nơi có quan đức hạnh trấn nhậm.
[2] Tên đầm lầy mà cũng là tên huyện thuộc tỉnh Giang Tây. Đào Tiềm 陶潜 đời Tấn từng giữ chức lệnh ở đây. Dùng chỉ bổng lộc khiêm tốn của vị quan hành chính.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề Thê huyện Quách tam thập nhị minh phủ mao ốc bích