15/08/2020 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có trăng anh phụ lồng đèn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:12

 

Có trăng anh phụ lồng đèn,
Đặng nơi sang trọng, lời nguyền quên ngay.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có trăng anh phụ lồng đèn