29/09/2020 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi cứ ở cho lành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:59

 

Ai ơi cứ ở cho lành
Tu nhân tích đức để dành về sau
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi cứ ở cho lành