07/03/2021 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo vắt vai đi đâu hăm hở

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:26

 

Áo vắt vai đi đâu hăm hở,
Em đã có chồng rồi mắc cỡ lêu lêu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo vắt vai đi đâu hăm hở